© 2019 by  IKIIKIKARATSU. INC. 

    All Rights Reserved.

1783 Kyo-Machi, Karatsu-Shi

Saga-Ken, 847-0045

Tel: 0955-53-8068